Podmínky udělování titulu

Titul českého klubového šampiona

Kategorie: Výchova a výcvik Aktualizováno 7. 10. 2015 13:29 Zveřejněno 26. prosinec 2012
Napsal Marie Bulíková Zobrazeno: 6968

Pro uznání titulu Český klubový šampion je třeba zkouška z výkonu (viz. níže) dle platných zkušebních řádů a dva tituly CAC získané na klubové či speciální výstavě (od 2 různých rozhodčích).

Čekatelství Klubového šampióna získá pes na klubové nebo speciální výstavě pořádané (příp. spolupořádané) KCHČSV, který získal ve třídách s udělením CAC známku „výborný 1 - CAC" a jehož majitel je v době konání výstavy členem KCHČSV.

Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, jehož majitel není v době konání výstavy členem KCHČSV, získá čekatelství na titul Klubového šampióna pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku „výborný 2 - res.CAC", pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV.

Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, který již splnil podmínky a obdržel titul Klubový šampión, získává čekatelství na titul Klubového šampióna pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku „výborný 2 - res.CAC", pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV.

Uvedené podmínky pro získání titulu Klubový šampión byly schváleny na konferenci KCHČSV dne 14.6.2008.

Pro udělení čekatelství titulu Klubový šampión budou započítávány výsledky klubových a speciálních výstav po dni schválení, tzn. počínaje podzimní speciální výstavou 2008.

Na konferenci KCHČSV dne 24.6.2012 byl schválen návrh na zpřísnění kritérií titulu klubového šampiona - zkoušky z výkonu:

Zkouška ZM, ZPS1, ZVV1, ZPO1, ZPU2, IPO-V, IPO-ZTP a vyšší, zkoušky FPR1, UPR1, SPr1, STPr1, APr1 složené od roku 2012. Pověření konference: Budou vyjmenovány přípustné zkoušky, zodpovídají M. Bulíková, K. Nováková.

Žadatelé o udělení titulu:

Na na adresu tajemníka celostátního výboru zašlete doporučeně:

  1. žádost o udělení titulu
  2. kopie dokladu o vykonané zkoušce z výkonu
  3. originál kartičky a výkonostní knížku

Seznam klubových šampionů

Z galerie