Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

200

Home

Členské příspěvky na rok 2018

Kategorie: Různé
Aktualizováno 1. leden 2018
Zveřejněno 21. prosinec 2017
Napsal Lenka Dragonari Edit Admin Zobrazeno: 741

Vážení členové,

připomínáme, že jsou splatné členské příspěvky na příští rok.

Podrobnosti v článku v pravém sloupci.

 

Děkujeme Vám za přízeň a přejeme spokojené prožití
svátků vánočních a úspěšný nový rok.

 

Zpravodaj

Kategorie: Různé
Aktualizováno 27. březen 2017
Zveřejněno 27. březen 2017
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 1910

Vážení členové klubu,
vzhledem k tomu, že dodavatel (tzn. tiskárna) i přes opakované urgence nebyl dosud schopen dodat zimní Zpravodaj, byli jsme bohužel nuceni toto číslo zrušit. Nicméně o důležité informace v něm obsažené nepřijdete. Všechny články, stejně jako výsledky výstav a bonitací a zápisy z jednání orgánů klubu budou převedeny do jarního čísla, které vyjde po klubové výstavě a moravské jarní bonitaci.

Za vzniklou situaci se vám omlouváme. Nyní pracujeme na výběru nové spolehlivější tiskárny.

I nadále vyzýváme všechny členy (i nečleny), kteří mají jakýkoliv příspěvek, zejména článek nebo fotografie, aby neváhali a svoje materiály poskytli redakci a podělili se o svoje zážitky a úspěchy s ostatními čévéčkáři.

Redakce

 

Delegáti konference KCHČSV 2016

Kategorie: Různé
Aktualizováno 21. srpen 2016
Zveřejněno 28. duben 2016
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 4652

Svoje návrhy a podněty k projednání na konferenci můžete adresovat těmto delegátům pobočky pro Čechy: Magda Andrlová, Daniela Čílová, Karel Hartl, Marie Hartmannová, Petr Hurda, Kamila Nováková, Lucie Novoveská, Monika Soukupová, Petr Treppesch, Václav Zeisek.
Delegáti moravskoslezské pobočky: Lenka Brzobohatá, Hana Černohorská, Jiří Drábek, Vojtěch Kouřil, Roman Krčmář, Dana Matušincová, Marie Nečasová, Karel Skoupý, Monika Tichá.
Adresu (používejte ideálně tu elektronickou) najdete po rozkliknutí příslušného jména v sekci kontakty.
Uzávěrka návrhů k projednání je 10. června. Po tomto datu již nebudou návrhy do sborníku přijaty a nebude tudíž nárok na jejich projednání.

 

Zveme všechny členy klubu, aby se konference zúčastnili jako hosté. Konference, stejně jako všechna ostatní jednání klubových orgánů, je veřejná.

 

Dopis od Mgr. Heleny Jahelkové, PhD.

Kategorie: Různé
Aktualizováno 24. duben 2015
Zveřejněno 24. duben 2015
Napsal Mgr. Helena Jahelková, PhD. Zobrazeno: 4784

Jsem v Klubu chovatelů československého vlčáka poměrně krátkou dobu, nicméně se snažím sledovat dění a názory na sociálních sítích, číst zápisy, diskutovat s členy i nečleny. V příspěvcích se často objevuje motiv bezmoci něco dělat se stávající situací, a s tím souvisí samozřejmě i určitá nechuť se do něčeho zapojovat, chodit na členské schůze, atd.

Proč v tak malé organizaci, jako je KCHČSV, jsou voleni delegáti, kteří pak přednášejí „názory voličů“? Chápala bych toto uspořádání, kdyby bylo členů 20 000. Proč tedy systém nezjednodušit tak, aby o věcech, týkajících se aktivních chovatelů a majitelů čsv, rozhodovali na jedné valné hromadě všichni členové, jak se to děje u řady menších neziskových organizací? Valná hromada všech členů jedenkrát za rok, ideálně v místnosti, kde je dataprojektor, jeden rok v Čechách, druhý rok na Moravě – kandidáti na předsedu, do výboru a revizní komise by se představili („životopis“ týkající se chovu čsv, např. CHS, zkušenosti, předchozí práce v klubu, atp.), a přednesli své plány členům. Členové by zvolili předsedu, členy výboru, revizní komise, chovatelské komise... V rozesílaném programu by měli být uvedení kandidáti s jejich „životopisem“ v příloze, dále navrhované změny v uchovnění (minulých letech by se to týkalo např. výběru laboratoře, DNA profilu, DM a DW problematiky, povahy Ob a zapojení do chovu), plány bonitací a výstav (místa pořádání mohou navrhnout členové, s uvedením finanční částky za pronájem plochy – členové odhlasují, zda toto místo chtějí či nechtějí; v případě žádného návrhu ze stran členů připadne volba místa výboru), další věci k projednání (navrhuje výbor či sami členové po avizovaném programu a datu valné hromady, případné návrhy jsou možné i přímo na valné hromadě). Samozřejmě věci, které má na starosti výbor a revizní komise, by projednávaly tyto orgány na svých schůzích a na valné hromadě by členy s výsledky krátce seznámily.

Pořádání valné hromady by bylo možné spojit s další akcí typu „den československého vlčáka“ a uspořádat tedy víkendovou akci (valná hromada v sobotu, na ní navazující akce pro majitele čsv od sobotního večera až nedělního odpoledne). Pokud by se valná hromada uskutečnila ve vhodné době, kdy začíná sezóna areálů, kde jsou chatky a velká místnost, a pokud by datum nespadalo do nějaké významné výstavy/závodu, neviděla bych v pořádání akce nějaký zásadní problém. Pak by to již opravdu bylo o lidech a skutečně by se mohl použít argument „co jste si odhlasovali, to máte“.

Omlouvám se za svou neúčast na členské schůzi české pobočky, ale dnes máme v Litoměřicích valnou hromadu České společnosti pro ochranu netopýrů, na které musím být přítomna. Poprosila jsem tedy Petra Treppesche, aby přečetl tento návrh. Děkuji za projednání mého návrhu.

13.4.2015                                                                                Mgr. Helena Jahelková, PhD.

 

Zpravodaj Klubu chovatelů československého vlčáka

Kategorie: Různé
Aktualizováno 25. srpen 2016
Zveřejněno 4. leden 2014
Napsal Admin Zobrazeno: 4388

Tištěný Zpravodaj rozesílá Klub svým členům poštou čtyřikrát ročně a informuje v něm o dění v Klubu, plánovaných akcích a o dění okolo plemene v ČR. Najdete v něm výsledky klubových výstav, zápisy ze schůzí, výsledky svodů, bonitací, DLK a DKK, příspěvky a články od majitelů čsv a pořadatelů akcí s vlčáky.

Jednou za dva roky také přichází se Zpravodajem i Ročenka, kde jsou uvedeny všechny statistiky ohledně chovu v ČR, metodika, plány a zprávy od chovatelské komise.

Starší čísla jsou v elektronické podobě k dispozici členům klubu v sekci ke stažení. (Nutná registrace.)

 

Redakce:

Lenka Dragonari

Redakce dává dohromady příspěvky a fotky od účastníků akcí, vybírá fotografie na barevnou obálku, přidává zprávy, zápisy a hlášení od činovníků a orgánů klubu, opravuje chyby, překlepy, formátuje a zalamuje texty.

Vaše příspěvky a fotky jsou vítané, posílejte je emailem Lence Dragonari. (kontakty)

Distribuce:

Tajemníci poboček.

Po vytisknutí tiskárnou, kde Zpravodaj projde korekturou a profesionálním zpracováním, jsou výtisky doručeny tajemníkům pro jednotlivé pobočky, kteří pak Zpravodaj svým členům posílají poštou, nebo předávají rovnou osobně.

Uzávěrky pro zasílání příspěvků:

  • První vydání - 31.1.
  • Druhé vydání - 30.4.
  • Třetí vydání - 31.7.
  • Čtvrté vydání - 30.10.

Nejsou to ale data fixní, občas se ještě vydání odloží, aby se do něj vešly informace o akcích či zápisy ze schůzí a bonitací.

 

Strana 1 z 2

Krátké zprávy

Členské příspěvky na rok 2018

Připomínáme členům KCHČSV, že v souladu se stanovami je třeba zaplatit členský příspěvek na příští rok do konce letošního prosince. Členský příspěvek činí 400 Kč, částku poukazujte na číslo účtu příslušné pobočky (Čechy 163723369/0800, Morava a Slezsko 1767189309/0800) a jako variabilní symbol (VS) použijte číslo své průkazky (noví členové telefonní číslo) a do zprávy pro příjemce napište ČP2018.
Dále žádáme členy, aby případné změny adresy a dalších údajů průběžně sdělovali tajemníkovi příslušné pobočky.
Děkujeme.

Ukončení spolupráce s laboratoří GENREX

Dne 25.6.2016 Konference KCHČSV rozhodla o ukončení spolupráce s laboratoří GENREX. Z tohoto důvodu již není možné zasílat vzorky na určení DNA profilu do této laboratoře.

Tyto vzorky je možné zasílat do jakékoli akreditované, certifikované (ISAG) laboratoře.

Seznam plemeníků, chovných fen, vrhů, zkoušek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. klubových stránkách přibyly další sekce s informacemi - seznam chovných psů, chovných fen, vrhů štěňat a vlčáků se zkouškami:

Číst dál...
ČSV se zkouškami

Prosíme všechny majitele československých vlčáků, kteří kdy složili nějakou zkoušku, aby kopii osvědčení o složené zkoušce nebo kopii zápisu z výkonnostní knížky poslali Elišce Riegerové ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), která sestavuje a bude udržovat seznam ČSV se zkouškami z výkonu.

Nové stránky spuštěny

Věříme, že se vám bude nový vzhled líbit, a zároveň prosíme o shovívavost, než doladíme různé chyby a nedostatky. Pokud vám něco nebude fungovat, jak má, napište současné administrátorce. Konstruktivní podněty k vzhledu a funkčnosti webu jsou vítány.

Co se změnilo:

Číst dál...

Sponzor

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Z galerie