Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Zveme majitele československých vlčáků na zkoušku vytrvalosti psa. Zkouška se bude konat podél řeky Labec u Nymburku. Více informací najdete v kalendáři akcí.

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 97 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z členské schůze České pobočky, 14.10.2017, Hrádek u Rokycan

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 20. 10. 2017 14:22 Zveřejněno 20. říjen 2017
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 523

Členská schůze České pobočky, Hrádek u Rokycan, 14.10.2017

Přítomno celkem 20 členů dle prezenční listiny.

1.Schůzi zahájil předseda Václav Zeisek a seznámil členy plánovanými aktivitami na rok 2018:

Plán na rok 2018

 1. Výcvikový den Hořovice - únor 2018 (datum bude upřesněno)
 2. Nácvik svodu a bonitace na KK Karlštejn – duben 2018 (datum bude upřesněno)
 3. Jarní svod a bonitace s Volební schůzí – (28.4 nebo 29.4 , Roudnice nad Labem, domlouvá V.Zeisek)
 4. Letní svod a bonitace
 5. LVT Bělohrad (červenec)
 6. Podzimní svod a bonitace
 7. Přebor a Speciální výstava čsv (15.9. 2018 a 16.9.2018, rozhodčí exteriéru J.Jedlička; místo Nadějkov, nebude-li členy zvoleno jiné vhodné místo)
 8. Kapr Karla Hartla (prosinec)
 9. Další případné akce pobočky budou doplněny v průběhu roku

2.Pokladník České pobočky Magda Andrlová seznámila členy s plánem rozpočtu na rok 2018:

Plán rozpočtu na rok 2018

 
Příjmy:
členské příspěvky         62 000,-
bonitace a svod             18 000,-
výstava                         38 000,-
Celkem                      118 000,-
Výdaje:
poštovné                       19 000,-
tisk Zpravodaje               8 000,-
posuzování                     8 000,-
nájemné při bonitaci         7 500,-
náklady na bonitaci         23 000,-
poháry                           20 000,-
bankovní poplatky             5 000,-
Celkem:                         90 500,-

Zisk:                             27 500,-

3. Václav Zeisek dále informoval členy o akcích plánovaných na letošní rok

 1. zkouška ZVP1 v Nymburce (E. Riegrová hlavní organizátor, V. Zeisek a P.Treppesch) 29.10.2017
 2. Kapr Karla Hartla (Hořovice, datum bude upřesněno; V.Zeisek a H.Jahelková)

 

4. Diskuze

 

 • Letní svod a bonitace 2018 – L.Novoveská navrhla, aby se tato akce konala v neděli při LVT Bělohrad, podpořeno M.Soukupovou
 • Podzimní svod a bonitace 2018 – L.Novoveská navrhla místo konání v Liberci; bonitaci bude zařizovat ve spolupráci s výborem. Na výběr jsou data 8.9., 9.9., 23.9 nebo 7.10.
 • Kapr Karla Hartla 2017 – Jan Gorel bude sponzorovat akci částkou 5000 Kč určenou na ceny.
 • Předseda celostátního výboru P. Hurda seznámil členy s pokračováním právního řešení případu Lenky Brzobohaté (CHS Tawy) týkající se nechtěných krytí: L.Brzobohatá nestáhla žalobu, jak slibila učinit v případě dohody, na žádnou další dohodu nepřistoupila. V případě, že žaloba na klub nebude stažena, bude případ řešen u soudu
 • Zástupce CHK K.Nováková upozornila chovatele na testy DM a DW u jejich odchovů. V případě jakékoli nesrovnalosti (např. některá ze štěňat po negativních rodičích jsou přenašeči, narození štěňat postižených dwarfismem u páru, kde mohli vzniknout maximálně přenašeči, aj.) prosí o co nečasnější kontaktování chovatelské komise z důvodu sestavování chovných párů.
 • Paní Jenšíková vznesla dotaz ohledně průkazů původů u štěňat z CHS Sando Noriko. Předseda CHK L.Novoveská jí odpověděla, že vše je již v řízení a PP jim budou zaslány. Dále informovala, že oba rodiče byli uchovněni před dvěmi týdny na bonitaci pořádané Pobočkou pro Moravu a Slezsko 30.9.2017.
 • Více členů, zejména J.Kotulánová, J.Gorel, J.Hospodka poukázali na neaktualizace a nepřehlednost webu. Zmiňovali zejména velmi pozdní uveřejňování akcí pořádané Pobočkou pro Moravu a Slezsko týkající se výsledků výstav a bonitací, celkové prodlevy často více než čtvrt roku od uveřejnění reportáže z akcí, apod. Dále upozornili na to, že veškeré aktuality k velkým klubovým akcím (např. počet psů po I.uzávěrce, objížďky či jakékoli komplikace a upozornění) by se neměly objevovat pouze na facebooku, ale také okamžitě na stránkách. Stránky byly dále podrobeny kritice co do přehlednosti a logiky; bylo by vhodné změnit design stránek a jednotlivé záložky propracovat tak, aby bylo pro všechny uživatele jednoduché se orientovat zejména ve velkých klubových akcích (výstavy, bonitace). Design kalendáře akcí je taktéž nepřehledný. Stížnosti na více než čtvrtletní prodlevy v uveřejnění výsledků chovných psů vznesla také regionální poradkyně chovu D.Čílová.
 • P.Hurda jako administrátor webu s částečně omezenými právy vyzval, aby mu články a zejména důležité věci týkající se chovu psů zasílali v kopii. Zpoždění akcí konaných Pobočkou pro Moravu a Slezsko není záležitostí České pobočky, nicméně jako předseda celostátního výboru vyzve členy této pobočky k nápravě. Situace bude probrána 15.10.2017 na Schůzi předsedů, tajemníků a pokladníků poboček a celostátního výboru. Dále dodal, že na Moravě funguje pouze jeden administrátor, K.Skoupý, zatímco v Čechách jsou administrátoři tři a další tři osoby s přístupem na web s omezenými právy (zadávání článků, zápisů, reportáží). Ohledně zpoždění důležitých věcí na webu a celkového designu webu bude osloven hlavní administrátor webu H.Čertíková, která v současné době nereaguje, aby zvážila, zda chce dále vykonávat tuto funkci či zda postoupí svá administrátorská práva jiné pověřené osobě, která bude výborem oslovena.
 • Byl vznesen dotaz na mapu plemeníků, která v současnosti zmizela z webu. Tuto situaci slíbili vyřešit J.Kotulánová ve spoluprácí s CHK.
 • J.Kotulánová vznesla dotaz od nepřítomné M.Rázskové, zda by klub neušetřil tím, že bude část Zpravodajů tištěných a část v elektronické podobě pro ty, kteří nechtějí dostávat tištěný zpravodaj. P.Hurda vysvětlil, že kvůli množstevní slevě se to finančně nevyplatí.

Zapsala Helena Jahelková

Z galerie